En del af Odsherred Kommune
Ungdomsboliger

Bor du i en ungdomsbolig i "Det gule hus" får du støtte og hjælp i dagligdagen

Hvem kan bo i "Det gule hus"

Det gule hus er et midlertidigt tilbud til unge over 18 år med særlige behov. Du kan bo i huset i tre til fem år. Det forventes herefter, at du flytter videre til egen bolig eller bofællesskab.

Vi udvikler dine fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Dette for at øge mestringsevnen i forhold til fremtidig boform, social netværk og fritidsliv.

Målsætning

At du bliver afklaret og kommer til at fungere optimalt med dine ressourcer i forhold til fremtidig hverdagsliv, fritidsliv og boform.

At du udvikler og træner dine fysiske, psykiske, kognitive og sociale færdigheder.

Du skal være aktiv og medbestemmende i "Det gule hus" hverdagsliv.

Der ønskes en stor grad af målrettethed, og det er derfor et tidsbegrænset tilbud med fokus på udvikling. Hvert halve år holdes handleplansmøder. Du, dine pårørende og personalet sikrer i samarbejde bedst mulig opnåelse af målene i din handleplan.

Med udgangspunkt i ”Det gule hus” overordnede målsætning bliver beboernes individuelle bo- og trænings forløb tilrettelagt ud fra følgende servicemål.

Handleplan

Der udarbejdes en individuel handleplan for dig. Handleplanen beskriver målet for opholdet, trænings- og hjælpebehovet samt en tidsplan for, hvornår målene søges opfyldt. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med dig.

Kontaktperson

Du får en kontaktperson, som er ansvarlig for den tætte kontakt til dig, dine pårørende, sagsbehandlere og øvrige samarbejdspartnere.

Hverdagsliv

Der skal være indhold og mening i dit hverdagsliv. I hverdagen trænes og øges dine færdigheder i forhold til social adfærd og almindelige dagligdags gøremål såsom personlig hygiejne, sundhed kost og motion, tøjvask, økonomi og brug af medicin med mere.

Endvidere styrkes du i at kunne være beskæftiget "ud af huset".

Madlavning

Du er er på skift med til at lave mad til dig selv og de andre. Du er med i hele processen fra indkøb til selve madlavningen, oprydning med mere.

Ungdomsliv og identitetsudvikling

Du skal lære at afklare egne drømme og muligheder samt at afprøve og håndtere ungdommens muligheder. Hvordan er det nu lige med kæresten, kammeraten og netværket?

Fritidsliv

Du støttes i at have et netværk og et aktivt fritidsliv. Under Bo- og Støttecentret hører der en klub (Klub 42), der arrangerer en række fællesaktiviteter, som svømning, cykelture, udflugter og fester med mere. I tilknytning til klubben er der en cafe, her er det muligt at få et varmt måltid mad tre gange om ugen.

Beboerindflydelse

Du har medindflydelse på din dagligdag. Alle i "Det gule hus" har indflydelse både i forhold til egne anliggender samt i forhold til anliggender, der er fælles for beboerne i huset.