En del af Odsherred Kommune
Værdigrundlag

Vi skaber en kultur, hvor trivsel, livskvalitet og livsglæde er i fokus

Værdigrundlag for det pædagogiske arbejde

Tryghed og trivsel

 • vi har pædagoger, som yder personlig støtte og vejledning
 • vi er imødekommende og lydhøre
 • vi sikrer dig fortrolighed og overholder aftaler
 • vi skaber overskuelighed i hverdagen

Respekt og værdighed

 • vi møder dig, hvor du er i din livsituation
 • vi støtter dig i at bevare din værdighed
 • vi respekterer dine personlige græser og råderum
 • der er en god omgangstone mellem os

Indflydelse og ansvar

 • vi skaber mulighed for, at du gradvist får mere indflydelse
 • vi støtter dig i at tage ansvar for dine beslutninger og konsekvenser deraf
 • du kender dine rettigheder og forpligtelser

Omsorg, udfordring og udvikling

 • vi er opmærksomme på din psykiske og fysiske tilstand
 • vi tilbyder et varieret udbud af aktiviteter efter ønsker og behov fra alle i bofællesskabet
 • gennem dine styrkesider, støtter vi dig i din personlige udvikling

Samhørighed

 • du skal føle dig betydningsfyld
 • du skal opleve tilfredshed og glæde ved at drage omsorg for andre i bofællesskabet
 • vi styrker fællesskabet gennem oplevelser og traditioner