En del af Odsherred Kommune
Værdigrundlag

Vi skaber en kultur, hvor trivsel, livskvalitet og livsglæde er i fokus.

Vores kerneværdi er:

At bidrage til at udvikle, styrke og bevare borgernes egne ressourcer
og dermed støtte og motivere borgerne i at klare sig selv,
med en så høj grad af selvhjulpenhed som muligt. 

Det gør vi ved at:

  • yde personlig støtte og vejledning og hjælpe dig med at skabe overskuelighed i hverdagen
  • møde dig, hvor du er i din livsituation og støtte dig i at bevare din værdighed
  • støtte dig i at tage ansvar for dine beslutninger, og hjælpe dig til at kende dine rettigheder og forpligtelser
  • være opmærksomme på din psykiske og fysiske tilstand og gennem dine styrkesider, støtte vi dig i din personlige udvikling