En del af Odsherred Kommune
Vores tilbud

Odsherred Bo- og Støttecenter er en administrationsafdeling, der samler trådene i Odsherred Kommunens forskellige tilbud for voksne med særlige behov

Vi har fem forskellige bofællesskaber, et hus med ungdomsboliger, et udekørende team, et værested/Klub 42, to caféer med forskellige tilbud samt to borgercaféer. Du kan læse meget mere om de forskellige tilbud på disse sider.

Vores boliger

I alle vores boliger, er der er ansat pædagoger til at yde individuel støtte og vejledning til dig. Støtten tager udgangspunkt i nogle kerneydelser, som har det formål at fremme din udvikling og at skabe livskvalitet ud fra dine egne præmisser.

Opgaverne løses, så du sikres størst mulig indflydelse på eget liv.

Hvordan får jeg en bolig

For at bo i en af vores boliger, skal du have behov for pædagogisk hjælp i hverdagen. Det er vores leder, der visiterer til boligerne.

Beboerindflydelse

Du har medindflydelse på din dagligdag. Du har indflydelse både i forhold til egne anliggender samt i forhold til anliggender, der er fælles for beboerne i huset.