En del af Odsherred Kommune
Ydelser

Vi er tro mod vores kerneydelser, og udvikler os hele tiden sammen med dig

Omsorg

  • yde pædagogisk vejledning og støtte til dig
  • udvikler dine evner og kompetencer
  • skabe tryghed i din hverdag
  • opbygge tillid mellem os

Oplevelser

  • give dig individuelle oplevelser
  • skabe fælles oplevelser med andre
  • skabe traditioner

Samvær

  • udvikle og værne om dit  netværk med familie, venner og bekendte
  • fremme dine sociale relationer med ligestillede
  • medvirke til, at du gennem relationer i bolig, arbejde og fritid føler dig værdifuld og værdsat

Arbejde

Næsten alle vores beboere er beskæftiget i dagtimerne, enten på et beskyttet værksted, i beskyttede stillinger eller ved at deltage i undervisning.

Fritid

I fritiden har du mulighed for at deltage i undervisning, sport, udflugter, fester eller benytte dig af vores café og værested.