En del af Odsherred Kommune
Ydelser

Vi er tro mod vores kerneydelser som er: At bidrage til at udvikle, styrke og bevare borgernes egne ressourcer og dermed støtte og motivere borgerne i at klare sig selv, med en så høj grad af selvhjulpenhed som muligt.

Omsorg

  • yde pædagogisk vejledning og støtte til dig
  • udvikler dine evner og kompetencer
  • skabe tryghed i din hverdag
  • opbygge tillid mellem os

Oplevelser

  • skabe fælles oplevelser med andre
  • skabe traditioner

Samvær

  • udvikle og værne om dit netværk med familie, venner og bekendte
  • fremme dine sociale relationer med ligestillede
  • medvirke til, at du gennem relationer i bolig, arbejde og fritid føler dig værdifuld og værdsat

Arbejde

Næsten alle vores beboere er beskæftiget i dagtimerne, enten på et beskyttet værksted, i beskyttede stillinger eller ved at deltage i undervisning.

Fritid

I fritiden har du mulighed for at deltage i sport og udflugter eller benytte dig af vores café og værested.